Tiêu chuẩn ISO 9001: Nội dung, lợi ích & đối tượng áp dụng
 • Th06 11, 2024
 • GCDRI BTV by GCDRI BTV

Tiêu chuẩn ISO 9001 đã trở thành một trong những chuẩn mực quốc tế được nhiều công ty áp dụng khi quản lý chất lượng hệ thống. Với ISO 9001, các doanh nghiệp có thể kiểm soát chất lượng sản phẩm, quy trình thiết kế và hệ thống sản xuất, từ đó nâng cao hiệu suất hoạt động và sự hài lòng của khách hàng. Qua bài viết này, bạn hãy cùng GCDRI tìm hiểu thêm về nội dung cũng như lợi ích của tiêu chuẩn ISO 9001 nhé!  

1. Tìm hiểu chung về tiêu chuẩn ISO 9001  

Tiêu chuẩn ISO 9001 được ban hành để thiết lập các quy tắc đánh giá và khảo sát cho hệ thống quản lý chất lượng. Dưới đây là những điểm cơ bản mà các doanh nghiệp cần biết về ISO 9001.  

1.1 Tiêu chuẩn ISO 9001 là gì?  

ISO 9001 là tiêu chuẩn quản lý chất lượng toàn cầu được phát triển bởi Tổ chức Tiêu chuẩn hóa Quốc tế (ISO). Tiêu chuẩn này    được thiết kế để xác định các nguyên tắc và yêu cầu trong việc xây dựng hệ thống quản lý chất lượng của một tổ chức. Đặc biệt, tiêu chuẩn ISO 9001 có thể áp dụng cho mọi loại hình tổ chức, không phân biệt quy mô hay ngành nghề.  

Nội dung tiêu chuẩn ISO 9001  công bố lần đầu vào năm 1987 và đã được cập nhật qua các phiên bản ISO 9001:1994, ISO 9001:2000, ISO 9001:2008. Trong đó, phiên bản mới nhất là ISO 9001:2015. Nhờ vào tiêu chuẩn này, các doanh nghiệp có thể liên tục đáp ứng được các nhu cầu và kỳ vọng của khách hàng cũng như các bên liên quan.   

tiêu chuẩn iso 9001

ISO 9001 là tiêu chuẩn quản lý chất lượng toàn cầu   

1.2 Các phiên bản của tiêu chuẩn  

Từ khi được công bố lần đầu tiên vào năm 1987, tiêu chuẩn ISO 9001 đã được cập nhật thành nhiều phiên bản khác nhau. Với mục đích đáp ứng được mọi nhu cầu của thị trường và sự thay đổi trong công tác quản lý của doanh nghiệp. Dưới đây là các phiên bản của chứng nhận ISO 9001 qua các năm mà bạn có thể tham khảo:  

 • ISO 9001:1987: Đây là phiên bản đầu tiên và được thiết lập nhằm mục đích đảm bảo chất lượng sản phẩm trong quá trình thiết kế, sản xuất, lắp đặt và dịch vụ kỹ thuật.  

 • ISO 9001:1994: Phiên bản này tập trung vào các quy tắc quản lý chất lượng trong sản xuất. Mục tiêu chính là cải thiện, duy trì chất lượng của hệ thống qua từng giai đoạn sản xuất.  

 • ISO 9001:2000: Đây được xem là phiên bản quan trọng vì mở rộng phạm vi áp dụng cho các doanh nghiệp trong lĩnh vực sản xuất và dịch vụ. Phiên bản này yêu cầu hệ thống quản lý chất lượng phải có sự linh hoạt, tính tổng quát và cải tiến liên tục để đáp ứng nhu cầu khách hàng.  

 • ISO 9001:2008: Phiên bản này chỉ có một số thay đổi nhỏ về thuật ngữ và chỉnh sửa các quy chuẩn đã được thiết lập trong phiên bản 2000. Nhờ đó, các tổ chức và doanh nghiệp có thể dễ dàng áp dụng và duy trì tính nhất quán trong quá trình hoạt động.  

 • ISO 9001:2015: Đây là phiên bản cập nhật của tiêu chuẩn ISO 9001:2008, dùng để đánh giá và cải tiến chất lượng trong sản xuất. Tiêu chuẩn này yêu cầu các công ty phải thiết lập hệ thống quản lý chất lượng có tổ chức để thỏa mãn kỳ vọng của khách hàng.   

tiêu chuẩn iso 9001

Tiêu chuẩn ISO 9001 đã được cập nhật thành nhiều phiên bản khác nhau  

2. Nội dung tiêu chuẩn ISO 9001 là gì?  

Sau khi tìm hiểu khái niệm tiêu chuẩn ISO 9001:2015 là gì, các doanh nghiệp cũng cần quan tâm đến nội dung của ISO 9001 để nâng cấp hệ thống một cách hiệu quả. Cùng tìm hiểu ngay 10 nội dung có trong tiêu chuẩn này nhé!

 • Phạm vi áp dụng: Điều khoản này giải thích rằng hệ thống quản lý chất lượng ISO 9001:2015 có thể được áp dụng cho bất kỳ tổ chức nào để cải thiện QMS mà không phân biệt loại hình kinh doanh.  

 • Tài liệu tham khảo: Nội dung này yêu cầu doanh nghiệp áp dụng các tài liệu được chỉ định cho phiên bản hiện hành của  ISO 9001 hoặc phiên bản cập nhật mới nhất nếu không rõ năm công bố.  

 • Thuật ngữ và định nghĩa: Doanh nghiệp sẽ được cung cấp danh sách các thuật ngữ và định nghĩa sử dụng trong tiêu chuẩn để đảm bảo sự nhất quán khi thực thi.  

 • Bối cảnh của tổ chức: Tiêu chuẩn ISO 9001 yêu cầu các doanh nghiệp thực hiện việc phân tích môi trường bên trong và bên ngoài của mình để đánh giá những yếu tố tác động đến hoạt động của tổ chức. Phân tích này bao gồm việc xác định các bên liên quan và yêu cầu của họ đối với hệ thống quản lý chất lượng.  

 • Lãnh đạo: Nội dung này nhấn mạnh vai trò của lãnh đạo trong việc dẫn dắt và cam kết với QMS. Điều này bao gồm thiết lập chính sách chất lượng và đảm bảo rằng vai trò và trách nhiệm được giao rõ ràng trong tổ chức.  

 • Hoạch định: Tiêu chuẩn này yêu cầu các tổ chức phải xây dựng kế hoạch chi tiết để xử lý những rủi ro và cơ hội trong quá trình thực thi. Điều này bao gồm việc thiết lập mục tiêu và hành động cụ thể để đạt được những mục tiêu này.  

 • Hỗ trợ: Để xây dựng một hệ thống quản lý chất lượng hiệu quả, việc xác định và cung cấp các nguồn lực thiết yếu đóng vai trò vô cùng quan trọng. Doanh nghiệp cần tập trung vào hai yếu tố then chốt đó là việc tuyển dụng và đào tạo nhân sự có năng lực phù hợp, đảm bảo họ có đủ kỹ năng để thực hiện công việc một cách hiệu quả.  

 • Thực hiện: Tiêu chuẩn yêu cầu các doanh nghiệp triển khai hệ thống quản lý chất lượng (QMS) theo kế hoạch đã được hoạch định sẵn. Việc thực hiện sẽ bao gồm các quy trình như thiết kế sản phẩm, cung cấp sản phẩm hoặc quản lý sản phẩm.  

 • Đánh giá kết quả hoạt động: Nội dung khuyến khích các tổ chức thực hiện theo dõi, đo lường, phân tích và đánh giá hiệu quả của QMS,.  

 • Cải tiến: Nội dung khuyến nghị các tổ chức, doanh nghiệp xác định điểm cần cải tiến và thực hiện các hành động cần thiết để cải thiện QMS.  

Nội dung tiêu chuẩn ISO 9001

Các doanh nghiệp cũng cần quan tâm đến nội dung của ISO 9001   

3. Đối tượng có thể áp dụng tiêu chuẩn ISO 9001  

Tiêu chuẩn ISO 9001  là chuẩn mực quản lý chất lượng toàn cầu và được áp dụng cho mọi loại hình doanh nghiệp và ngành nghề hoạt động. Tiêu chuẩn này cung cấp khung hướng dẫn chi tiết giúp các tổ chức nâng cao hiệu quả hoạt động thông qua việc kiểm soát chất lượng trong các quy trình nội bộ. Những đối tượng có thể áp dụng  ISO 9001 là:  

 • Tổ chức, đơn vị cần chứng thực tính phù hợp của doanh nghiệp với các tiêu chuẩn quản lý chất lượng đã được thiết lập.  

 • Đơn vị cần xử lý các thách thức liên quan đến rủi ro và cơ hội theo đặc thù và mục tiêu của tổ chức.  

 • Doanh nghiệp muốn tăng mức độ hài lòng của khách hàng.  

 • Đơn vị cần chứng minh năng lực cung ứng sản phẩm, dịch vụ đạt chuẩn theo mọi yêu cầu, tiêu chí mà khách hàng đề ra.  

tiêu chuẩn iso 9001

Tiêu chuẩn ISO 9001 được áp dụng cho mọi loại hình doanh nghiệp  

4. Hệ thống quản lý chất lượng ISO 9001:2015  

Tiêu chuẩn ISO 9001 được phát triển dựa trên kinh nghiệm của các nhà quản lý chất lượng và doanh nghiệp đa ngành trên khắp thế giới. Thông qua đó, các đơn vị có thể xây dựng một hệ thống quản lý hiệu quả để duy trì chất lượng sản phẩm/dịch vụ ở mức ổn định.  

Cụ thể, ở vòng hệ thống, đầu vào sẽ bao gồm các yêu cầu và kỳ vọng của khách hàng. Sau đó, doanh nghiệp sẽ vận dụng khả năng quản lý nguồn lực để không ngừng nâng cao, đo lường, phân tích và cải tiến chất lượng sản phẩm. Quá trình này sẽ bao gồm thiết kế, phát triển, sản xuất và cung cấp sản phẩm hoặc dịch vụ dựa trên các yêu cầu của khách hàng.  

Mỗi giai đoạn được kiểm soát chặt chẽ để đảm bảo rằng sản phẩm hoặc dịch vụ cuối cùng phù hợp với nội dung quy định trong tiêu chuẩn. Nói cách khác, đầu ra của hệ thống quản lý chất lượng là sản phẩm hoặc dịch vụ đã hoàn thành. Đặc biệt, sản phẩm phải đáp ứng được yêu cầu và kỳ vọng của khách hàng. Đây là minh chứng cho thấy hệ thống quản lý chất lượng hoạt động hiệu quả.  

tiêu chuẩn iso 9001

Tiêu chuẩn ISO 9001 được phát triển dựa trên kinh nghiệm của các nhà quản lý   

5. Lợi ích của tiêu chuẩn ISO 9001:2015 là gì?  

Tiêu chuẩn ISO 9001:2015 đại diện cho chất lượng sản phẩm và hiệu quả quản lý rủi ro của doanh nghiệp. Do đó, việc đạt được chứng chỉ này sẽ giúp các đơn vị nâng cao uy tín và có thêm lợi thế cạnh tranh. Dưới đây là chi tiết về những lợi ích chính mà ISO 9001:2015 mang lại:

 • Nâng cao khả năng cạnh tranh: Chứng nhận ISO 9001:2015 cải thiện hình ảnh và thương hiệu của doanh nghiệp. Do đó, bạn sẽ tăng khả năng trúng thầu và mở rộng thị trường bằng cách chứng minh cam kết về chất lượng với các đối tác và khách hàng tiềm năng.  

 • Xây dựng niềm tin với khách hàng và đối tác: Chứng nhận này xác nhận rằng doanh nghiệp đã áp dụng hệ thống quản lý chất lượng đạt chuẩn quốc tế. Điều này sẽ củng cố lòng tin, sự tín nhiệm từ khách hàng và các đối tác thương mại của doanh nghiệp.  

 • Đảm bảo chất lượng sản phẩm/dịch vụ: Thực hiện quản lý hệ thống chặt chẽ theo các tiêu chuẩn ISO giúp doanh nghiệp ổn định và cải thiện chất lượng sản phẩm/dịch vụ liên tục. Từ đó, công ty sẽ giảm thiểu sai sót và tăng tỷ lệ thành công trong sản xuất và kinh doanh.  

 • Cải thiện quản lý rủi ro: Áp dụng tiêu chuẩn này sẽ giúp doanh nghiệp nhận thức và quản lý rủi ro một cách có hệ thống. Nhờ đó, bạn sẽ có thể ứng phó kịp thời và linh hoạt trước những sự cố không ngờ tới.  

tiêu chuẩn iso 9001:2015 là gì

Tiêu chuẩn ISO 9001:2015 đại diện cho chất lượng sản phẩm và hiệu quả quản lý  

6. Ưu điểm khi thành lập tiêu chuẩn ISO 9001 tại GCDRI  

GCDRI là tổ chức chuyên cung cấp chứng nhận toàn cầu hàng đầu tại Việt Nam. Công ty hỗ trợ dịch vụ chứng nhận và đào tạo trong lĩnh vực quản lý chất lượng theo tiêu chuẩn quốc tế cho các doanh nghiệp đa ngành. Ví dụ như tiêu chuẩn ISO 9001 , ISO 14001, ISO 22000, ISO 27001, ISO 45001, ISO 50001, ISO 13485, ISO 20000-1.  

Với tầm nhìn dài hạn và sự chuyên nghiệp trong tác phong làm việc, GCDRI đã được nhiều khách hàng đánh giá cao về khả năng cung cấp dịch vụ chứng nhận, đánh giá, kiểm toán,... Tiêu biểu là các công ty TNHH sản xuất và đầu tư thương mại Ngọc Diệp; công ty cổ phần thương mại và sản xuất nội thất The One; công ty TNHH MTV Viet Sun Birdnest,... Dưới đây là các ưu điểm mà bạn có thể cân nhắc xem qua trước khi lựa chọn dịch vụ tư vấn thành lập  tiêu chuẩn ISO 9001 tại GCDRI:  

 • Đội ngũ chuyên gia giàu kinh nghiệm: GCDRI sở hữu đội ngũ chuyên gia có trình độ và nhiều năm kinh nghiệm trong ngành. Do đó, công ty đảm bảo rằng mọi quy trình từ đánh giá đến chứng nhận đều được thực hiện một cách chính xác và nghiêm túc.  

 • Chất lượng dịch vụ cao: GCDRI cam kết mang đến chất lượng dịch vụ vượt trội cho các doanh nghiệp khi cần cung cấp chứng nhận. Tính đến thời điểm hiện tại, công ty đã có hơn 90% dự án thành công và 100% khách hàng hài lòng.  

 • Hỗ trợ toàn diện: Dịch vụ của GCDRI cung cấp sẽ được kê khai đầy đủ, rõ ràng, minh bạch nhằm đảm bảo quá trình đạt được chứng nhận ISO của doanh nghiệp diễn ra trơn tru. Đồng thời, khách hàng cũng sẽ được hỗ trợ tận tình và giải đáp các thắc mắc xuyên suốt 24/7 trong quá trình sử dụng dịch vụ.   

tiêu chuẩn iso 9001

GCDRI cam kết mang đến chất lượng dịch vụ vượt trội cho các doanh nghiệp   

Tiêu chuẩn ISO 9001 không chỉ là một biện pháp cải tiến chất lượng mà còn là chiến lược kinh doanh quan trọng cho các doanh nghiệp. Bên cạnh đó, ISO 9001 còn giúp các đơn vị có sự thay đổi tích cực trong quản lý nội bộ và mối quan hệ với khách hàng. Nếu bạn đang tìm kiếm một đơn vị hỗ trợ cấp chứng nhận ISO 9001 thì có thể liên hệ GCDRI để nhận được tư vấn ngay hôm nay nhé!  

THÔNG TIN LIÊN HỆ :  

Chứng chỉ ISO 9001 có thời hạn hiệu lực là 3 năm.

Không bắt buộc, Việc áp dụng ISO 9001 là sự tự nguyện từ doanh nghiệp có nhu cầu.

Chứng chỉ ISO 9001 được cấp bởi các tổ chức chứng nhận (CB) tại Việt Nam hoặc các CB Quốc Tế uy tín.

ISO 9001 áp dụng cho mọi ngành nghề và quy mô doanh nghiệp.

Yêu cầu chính gồm xác định chính sách chất lượng, lập kế hoạch, thực hiện kiểm soát, đánh giá hiệu quả, cải tiến liên tục.