Tiêu chuẩn ISO 45001: Hệ thống quản lý an toàn sức khỏe nghề nghiệp
 • Th06 11, 2024
 • GCDRI BTV by GCDRI BTV

Tiêu chuẩn ISO 45001 là tiêu chuẩn về An Toàn và Sức Khỏe Nghề Nghiệp. Bộ quy tắc này giúp các doanh nghiệp cải thiện môi trường làm việc, đảm bảo an toàn cho người lao động và tuân thủ các quy định quốc tế. Để tìm hiểu chi tiết hơn về tiêu chuẩn này, mời bạn theo dõi bài viết sau của GCDRI nhé!

1. Tìm hiểu chung về tiêu chuẩn ISO 45001 

Khi làm việc, người lao động có thể bị chấn thương hoặc gặp các tai nạn nghề nghiệp, dẫn đến bị tổn thương sức khỏe nghiêm trọng, thậm chí tử vong. Vì thế, doanh nghiệp cần có những biện pháp phòng ngừa cụ thể để loại bỏ, giảm thiểu những rủi ro về an toàn và sức khỏe của nhân viên. Điều này có thể được thực hiện bằng cách áp dụng  hệ thống ISO 45001.

1.1 Chứng chỉ ISO 45001 là gì? 

Tiêu chuẩn ISO 45001 là một bộ tiêu chuẩn quốc tế về sức khỏe và an toàn nghề nghiệp, được thiết kế để giúp các doanh nghiệp bảo vệ người lao động khỏi tai nạn và bệnh tật liên quan đến công việc. Do đó, ISO 45001 sẽ quy định cụ thể những yêu cầu đối với  hệ thống quản lý an toàn sức khỏe nghề nghiệp (OHS). 

Bên cạnh đó, tiêu chuẩn này cũng cung cấp một khuôn khổ toàn diện để xác định, kiểm soát và giảm thiểu các rủi ro liên quan đến sức khỏe và an toàn tại nơi làm việc. Mục tiêu chính là cải thiện môi trường làm việc, giảm thiểu nguy cơ tai nạn và bệnh nghề nghiệp, đồng thời nâng cao hiệu suất hoạt động và tuân thủ các quy định pháp lý quốc tế. 

Ngoài ra, ISO 45001 còn khuyến khích sự tham gia tích cực của lãnh đạo và nhân viên trong việc duy trì và cải tiến hệ thống quản lý an toàn và sức khỏe nghề nghiệp. Từ đó giúp doanh nghiệp tạo ra một môi trường làm việc an toàn và lành mạnh hơn cho nhân viên.  

tiêu chuẩn iso 45001
Tiêu chuẩn ISO 45001 là tiêu chuẩn quốc tế về quản lý an toàn sức khỏe nghề nghiệp 

1.2 Đặc điểm của tiêu chuẩn ISO 45001 

Việc áp dụng tiêu chuẩn ISO 45001 sẽ giúp doanh nghiệp có thể đáp ứng các yêu cầu pháp lý và những yêu cầu khác về an toàn sức khỏe lao động. Ngoài ra, hệ thống này cũng sở hữu một số đặc điểm nổi bật sau đây: 

 • ISO 45001 không đề cập đến tiêu chí cụ thể của công tác quản lý an toàn sức khỏe lao động. 

 • Tiêu chuẩn này không giải quyết cụ thể các vấn đề như thiệt hại tài sản, tác động của môi trường, an toàn sản phẩm, trừ trường hợp các vấn đề này cho thấy rủi ro với người lao động. 

 • Tiêu chuẩn 45001 không phải tài liệu có tính ràng buộc về pháp lý. Đây chỉ là một công cụ quản lý mà các tổ chức ở mọi quy mô có thể tự nguyện sử dụng để loại bỏ và giảm thiểu rủi ro với người lao động. 

tiêu chuẩn iso 45001
ISO 45001 không giải quyết cụ thể vấn đề thiệt hại tài sản, tác động của môi trường,... 

1.3 Tài liệu ISO 45001 mới nhất 

Tiêu chuẩn ISO 45001 được áp dụng cho mọi tổ chức và không bị giới hạn về loại hình, tính chất hay quy mô. Đây cũng là tiêu chuẩn mới nhất về Quản lý An toàn Sức Khỏe Nghề nghiệp, được ISO ban hành ngày 12/03/2018. Tiêu chuẩn này được sử dụng thay thế cho tiêu chuẩn quốc tế OHSAS 18001 cũ, đã hết hiệu lực từ 12/03/2021. 

hệ thống iso 45001
ISO 45001 là tài liệu mới nhất về Quản lý An toàn Sức khỏe nghề nghiệp 

2. Các yếu tố và phạm vi áp dụng hệ thống ISO 45001 

Thực tế, việc thực hiện, duy trì hiệu quả  hệ thống ISO 45001 và đạt được kết quả như mong đợi sẽ phụ thuộc vào nhiều yếu tố khác nhau. Dưới đây là một số yếu tố chính tạo nên thành công của hệ thống tiêu chuẩn này. 

 • Sự lãnh đạo, cam kết và  trách nhiệm của lãnh đạo cao nhất. 

 • Việc xây dựng, dẫn dắt, thúc đẩy văn hóa tổ chức của lãnh đạo cao nhất nhằm hỗ trợ các đầu ra dự kiến của hệ thống. 

 • Trao đổi thông tin một cách có hiệu quả và minh bạch. 

 • Sự tham vấn, tham gia của người lao động hoặc đại diện người lao động (nếu có). 

 • Phân bổ nguồn lực cần thiết một cách khoa học để duy trì hệ thống. 

 • Chính sách an toàn vệ sinh lao động rõ ràng, phù hợp với mục tiêu và định hướng của doanh nghiệp. 

 • Quá trình có hiệu lực giúp xác định mối nguy, kiểm soát rủi ro và nắm bắt cơ hội an toàn vệ sinh lao động. 

 • Thường xuyên theo dõi, đánh giá hoạt động và kết quả thực hiện hệ thống để có biện pháp cải tiến kết quả. 

 • Tích hợp hệ thống với quá trình kinh doanh của doanh nghiệp. 

 • Xây dựng mục tiêu an toàn vệ sinh lao động gắn liền với chính sách liên quan và dựa trên việc tính toán các mối nguy, rủi ro, cũng như cơ hội. 

 • Tuân thủ các yêu cầu pháp lý và yêu cầu khác liên quan. 

tiêu chuẩn iso 45001
Sự lãnh đạo, cam kết của lãnh đạo cao nhất là một yếu tố tạo nên thành công của ISO 45001 

Về phạm vi áp dụng, tiêu chuẩn ISO 45001 quy định các yêu cầu về hệ thống quản lý an toàn sức khỏe lao động, cũng như các hướng dẫn thực hiện hệ thống này. Ngoài ra, tiêu chuẩn này có thể áp dụng cho mọi tổ chức có mong muốn xây dựng, thực hiện, duy trì hệ thống nói trên để cải tiến an toàn, vệ sinh lao động, loại bỏ mối nguy và rủi ro liên quan khác. 

3. Một số yêu cầu trong tiêu chuẩn ISO 45001 là gì? 

Tài liệu ISO 45001 cũng đề cập đến các tiêu chuẩn liên quan đến tổ chức áp dụng hệ thống này. Cụ thể như sau: 

 • Yêu cầu về bối cảnh của tổ chức, nhu cầu, mong đợi của người lao động và các bên liên quan, phạm vi và quy trình của hệ thống. 

 • Sự lãnh đạo, cam kết, vai trò, trách nhiệm, quyền hạn và sự tham gia, tham vấn của người lao động. 

 • Hoạch định về hành động giải quyết rủi ro và cơ hội thông qua việc nhận biết mối nguy và đánh giá rủi ro, cơ hội, cũng như các yêu cầu pháp lý, yêu cầu khác liên quan. 

 • Yêu cầu về nguồn lực, năng lực, nhận thức, trao đổi thông tin và thông tin văn bản nhằm hỗ trợ việc thực hiện hệ thống này. 

 • Hoạch định kiểm soát và thực hiện để loại bỏ mối nguy, giảm thiểu rủi ro và chuẩn bị ứng phó với các tình huống khẩn cấp về an toàn, sức khỏe nghề nghiệp. 

 • Đánh giá kết quả áp dụng hệ thống thông qua việc theo dõi, đo lường, phân tích, đánh giá và đánh giá nội bộ, cũng như sự xem xét của lãnh đạo. 

 • Xác định các vẫn đề, sự không phù hợp, từ đó cải tiến thường xuyên để có được hiệu quả mong muốn. 

tiêu chuẩn iso 45001
ISO 45001 đưa ra yêu cầu nhất định về nguồn lực, năng lực và nhận thức của tổ chức 

4. Đối tượng áp dụng hệ thống ISO 45001 

Như vậy, tiêu chuẩn ISO 45001 có thể áp dụng cho mọi tổ chức, bao gồm các doanh nghiệp nhỏ, tập đoàn toàn cầu, tổ chức chính phủ, tổ chức phi lợi nhuận, tổ chức từ thiện, đào tạo,... Tuy nhiên, tổ chức sử dụng ISO 45001 nên có những người làm việc hoặc người có thể bị ảnh hưởng bởi hoạt động của tổ chức. Đây là điều kiện quan trọng để việc áp dụng hệ thống này mang lại lợi ích cho doanh nghiệp.

Ngoài ra, tiêu chuẩn 45001 cũng có thể áp dụng cho cả các tổ chức có hoạt động ở mức độ rủi ro thấp và doanh nghiệp lớn có hoạt động với mức độ rủi ro cao. Cách tiếp cận dựa trên rủi ro này giúp đảm bảo hệ thống hoạt động hiệu quả và được cải tiến nhằm đáp ứng sự thay đổi liên tục của tổ chức.

Vì thế, phương pháp tiếp cận dựa trên rủi ro cũng sẽ phù hợp với các tổ chức quản lý rủi ro “kinh doanh khác” như rủi ro tài chính, rủi ro sản xuất,... Ngoài ra, phương pháp này cũng khuyến khích tích hợp các yêu cầu của tiêu chuẩn ISO 45001 vào quá trình quản lý tổng thể.

hệ thống quản lý an toàn sức khỏe nghề nghiệp
Tiêu chuẩn ISO có thể áp dụng cho mọi tổ chức, không giới hạn loại hình, quy mô,... 

5. Phiên bản ISO 45001:2018 có những thay đổi gì?

So với OHSAS 18001,  tiêu chuẩn ISO 45001 mới ra đời sẽ có một số nội dung được thay đổi, bổ sung và cải tiến như sau: 

 • Điều khoản 4.1 có đề cập đến các vấn đề nội bộ, bên ngoài, giới thiệu điều khoản mới để xác định một cách có hệ thống và theo dõi bối cảnh của tổ chức. 

 • Giới thiệu việc tập trung vào nhu cầu, mong đợi của người lao động và các bên liên quan cũng như sự tham gia của người lao động. 

 • Tiêu chuẩn nêu rõ trách nhiệm quản lý rủi ro và cơ hội của tổ chức, cũng như việc xác định, xem xét, đề ra các biện pháp khắc phục rủi ro, cơ hội có thể tác động đến hệ thống để cải thiện sức khỏe, an toàn tại nơi làm việc. 

 • ISO 45001 cũng nêu rõ trách nhiệm về tính hiệu quả của hệ thống với lãnh đạo cao nhất của tổ chức. 

Bên cạnh đó, tiêu chuẩn ISO 45001 cũng được thiết kế để tích hợp với các hệ thống khác của ISO và có độ tương thích cao với ISO 14001:2015 và ISO 9001:2015. Do đó, các tổ chức đã áp dụng một tiêu chuẩn trên sẽ có nhiều cơ hội và thuận lợi khi áp dụng ISO 45001.  

tiêu chuẩn iso 45001
ISO 45001 đề cập đến nhu cầu, mong đợi của người lao động 

6. Lợi ích khi doanh nghiệp áp dụng tiêu chuẩn ISO 45001 

Thực tế, việc áp dụng tiêu chuẩn ISO 45001 mang lại cho doanh nghiệp nhiều lợi ích, bao gồm việc đảm bảo an toàn và sức khỏe cho người lao động, cũng như tăng cường khả năng cạnh tranh của tổ chức. Cụ thể, dưới đây là những lợi ích nổi bật mà doanh nghiệp sẽ có được. 

 • Dễ dàng quản lý an toàn, sức khỏe nghề nghiệp 

ISO 45001 nêu rõ các yêu cầu đối với hệ thống quản lý an toàn, sức khỏe nghề nghiệp, cũng như hướng dẫn cụ thể cách sử dụng hệ thống này. Nhờ thế, doanh nghiệp có thể dễ dàng xây dựng và thực hiện hệ thống quản lý nói trên, đảm bảo an toàn và sức khỏe trong môi trường làm việc. 

 • Tạo lợi thế cạnh tranh cho doanh nghiệp 

Việc sử dụng  tiêu chuẩn ISO 45001 cho thấy sự tuân thủ nghiêm ngặt những quy định pháp luật của doanh nghiệp. Điều này cũng thể hiện những cam kết cụ thể của tổ chức về an toàn với người lao động. Như vậy, doanh nghiệp có thể cải thiện niềm tin với các bên liên quan, giảm thiểu rủi ro, chi phí bảo hiểm và tăng lợi thế cạnh tranh. 

 • Xây dựng niềm tin với khách hàng, đối tác 

Khi đạt được chứng nhận ISO 45001 , doanh nghiệp đã thiết lập được được hệ thống quản lý an toàn sức khỏe nghề nghiệp chuẩn quốc tế. Điều này giúp khẳng định sự quan tâm, đầu tư trang thiết bị và đảm bảo điều kiện làm việc tốt của doanh nghiệp. Nhờ thế, doanh nghiệp có thể giảm thiểu tai nạn lao động và các mối nguy xuống mức thấp nhất, đem đến niềm tin cho khách hàng và đối tác.  

 • Tạo môi trường làm việc an toàn 

Khi sử dụng tiêu chuẩn ISO 45001 , doanh nghiệp bắt buộc phải có phương pháp nhận diện rủi ro và các mối nguy một cách toàn diện, có hệ thống. Từ đó, doanh nghiệp có thể đưa ra các biện pháp quản lý, phòng ngừa rủi ro hiệu quả, tạo ra môi trường làm việc khỏe mạnh và an toàn. 

 • Giảm sự vắng mặt và tỷ lệ biến động nhân sự 

Khi có một môi trường làm việc an toàn, người lao động sẽ hạn chế được tình trạng vắng mặt do ốm đau, thương tật của nhân viên. Đồng thời, đây cũng là lý do thúc đẩy mong muốn gắn bó lâu dài hơn với tổ chức của người lao động, làm giảm tỷ lệ biến động nhân sự. 

 • Đáp ứng vấn đề pháp lý 

Hiện nay, trong nhiều văn bản pháp luật, doanh nghiệp muốn kinh doanh, sản xuất, phải đáp ứng được những yêu cầu nhất định về an toàn sức khỏe nghề nghiệp. Vì thế, việc áp dụng tiêu chuẩn này sẽ giúp doanh nghiệp đảm bảo được về mặt pháp lý và tránh những rủi ro liên quan. 

tiêu chuẩn iso 45001
Tiêu chuẩn ISO 45001 tạo ra môi trường an toàn và lợi thế cạnh tranh cho tổ chức 

7. Nên đăng ký tiêu chuẩn ISO 45001 ở đâu uy tín? 

Nếu bạn đang tìm kiếm đơn vị cung cấp dịch vụ tư vấn đăng ký tiêu chuẩn ISO 45001 uy tín thì GCDRI là địa chỉ bạn không thể bỏ qua. Đây là một tổ chức hàng đầu trong lĩnh vực tư vấn chứng nhận toàn cầu ở Việt Nam, chuyên cung cấp các dịch vụ toàn diện cho doanh nghiệp.  

Sở dĩ GCDRI luôn nhận được sự tin tưởng của khách hàng trong đăng ký tiêu chuẩn ISO 45001 nói riêng và các tiêu chuẩn khác nói chung vì: 

 • Sở hữu đội ngũ chuyên gia tài năng, giàu kinh nghiệm, hiểu biết sâu rộng và luôn tận tâm trong từng dự án. 

 • Có 7 năm kinh nghiệm tư vấn chứng nhận toàn cầu cho hơn 1000 khách hàng, như công ty TNHH Rồng Vina, CTCP Những Nụ cười Việt Nam, công ty TNHH Thực phẩm Cát Tần,... 

 • Hoàn thành 200 dự án với tỉ lệ hài lòng đạt 100% và hợp tác với 20 đơn vị đối tác toàn cầu. 

 • Cung cấp các dịch vụ đa dạng, trọn gói, bao gồm chứng nhận hệ thống ISO 45001, ISO 9001, chứng nhận sản phẩm ISO 22000, HACCP, HALAL, GMP các loại, kiểm tra và thử nghiệm hệ thống, tài sản và sản phẩm,... 

 • Chi phí hợp lý, được công khai rõ ràng và không phát sinh thêm trong quá trình đăng ký chứng nhận. 

tiêu chuẩn 45001
Sử dụng dịch vụ đăng ký tiêu chuẩn ISO 45001 nhanh gọn, uy tín của GCDRI 

Như vậy, tiêu chuẩn ISO 45001 vừa giúp doanh nghiệp xây dựng và triển khai hệ thống an toàn sức khỏe nghề nghiệp hiệu quả, vừa đảm bảo tính pháp lý và tăng tính cạnh tranh của tổ chức. Nếu bạn đang có nhu cầu đăng ký các tiêu chuẩn ISO thì bạn đừng quên liên hệ với GCDRI để tìm hiểu thông tin và nhận báo giá chi tiết nhé! 

THÔNG TIN LIÊN HỆ: 

 • Địa chỉ trụ sở: TM27A, Tầng 3 - Tòa A1 Phương Đông GreenPark, Số 1 Đường Trần Thủ Độ, Phường Hoàng Liệt, Quận Hoàng Mai, TP. Hà Nội, Việt Nam. 

 • Website: gcdri.com   

 • Hotline: 0904889859 - 0908060060 

 • Email: info@gmail.com  

ISO 45001 là tiêu chuẩn quốc tế về hệ thống quản lý an toàn và sức khỏe nghề nghiệp (Viết tắt là: OH&S).

Mục tiêu của ISO 45001 là giúp các tổ chức thiết lập và duy trì một hệ thống quản lý an toàn và sức khỏe nghề nghiệp hiệu quả, nhằm giảm thiểu rủi ro và tai nạn trong nơi làm việc.

Giảm thiểu rủi ro và tai nạn, cải thiện môi trường làm việc, nâng cao năng suất lao động, tăng uy tín và cạnh tranh, tuân thủ pháp luật về an toàn lao động đối với doanh nghiệp.

Các tổ chức hoạt động với bất kỳ lĩnh vực quy mô, ngành nghề, đều có thể áp dụng ISO 45001.

Chi phí chứng nhận chi tiết phụ thuộc vào quy mô doanh nghiệp và ngành nghề lĩnh vực hoạt động. Thông thường chi phí sẽ dao động từ 15tr - 30tr.

ISO 45001 có thể được tích hợp với các tiêu chuẩn khác như ISO 9001 (Quản lý chất lượng), ISO 14001 (Quản lý môi trường), ISO 27001 (Quản lý an ninh thông tin), ISO 50001 ( Quản lý năng lượng)