Đăng ký CE Marking Bu lông, Ốc vít, Đai ốc, Chốt, Vòng đệm

CE Marking Sản phẩm bu lông, ốc vít, chốt, vòng đệm...
Chốt, bao gồm đai ốc, bu lông và vòng đệm, đóng một vai trò quan trọng trong ngành xây dựng, đảm bảo kết cấu và an toàn. Để đảm bảo tuân thủ các quy định của Liên minh Châu Âu (EU), nhà sản xuất các sản phẩm này phải có chứng nhận CE Marking, chứng minh rằng sản phẩm của họ đáp ứng các yêu cầu thiết yếu về sức khỏe, an toàn và môi trường do các chỉ thị liên quan của Châu Âu đưa ra.

Dấu CE cho Chốt, Đai ốc, Bu lông và Vòng đệm

Dấu CE là chứng nhận sản phẩm bắt buộc bắt buộc đối với một số sản phẩm được bán trong Khu vực Kinh tế Châu Âu (EEA). Nó biểu thị rằng một sản phẩm đáp ứng các yêu cầu thiết yếu về sức khỏe, an toàn và môi trường theo các chỉ thị liên quan của Châu Âu. Chốt, đai ốc, bu lông và vòng đệm là một trong những sản phẩm yêu cầu Đánh dấu CE theo Quy định về Sản phẩm Xây dựng (CPR).

Tìm hiểu Quy định về Sản phẩm Xây dựng

Quy định về Sản phẩm Xây dựng (CPR) là quy định của Liên minh Châu Âu đưa ra các quy tắc hài hòa cho việc tiếp thị các sản phẩm xây dựng trong Liên minh Châu Âu. Nó đặt ra các yêu cầu thiết yếu cho các công trình xây dựng và cung cấp khuôn khổ để đánh giá và xác minh tính ổn định của hiệu suất (AVCP) của các sản phẩm xây dựng.
CPR nhằm mục đích đảm bảo sự di chuyển tự do của các sản phẩm xây dựng trong EU bằng cách thiết lập các thông số kỹ thuật hài hòa và ngôn ngữ kỹ thuật chung. Quy định này bao gồm nhiều loại sản phẩm xây dựng, bao gồm ốc vít, đai ốc, bu lông và vòng đệm.

Tầm quan trọng của việc đánh dấu CE đối với ốc vít

Dấu CE cho ốc vít, đai ốc, bu lông và vòng đệm rất quan trọng vì một số lý do:

 1. An toàn : Chốt là thành phần thiết yếu trong các dự án xây dựng và nếu chúng bị hỏng có thể dẫn đến hậu quả thảm khốc. Dấu CE đảm bảo rằng các sản phẩm này đáp ứng các yêu cầu an toàn nghiêm ngặt, giảm nguy cơ tai nạn và hư hỏng cấu trúc.
 2. Tuân thủ : Bán ốc vít không tuân thủ trong EEA có thể bị phạt nặng và hậu quả pháp lý. Chứng nhận CE Marking thể hiện sự tuân thủ các quy định của EU, cho phép các nhà sản xuất tiếp thị sản phẩm của họ một cách tự do trong EEA.
 3. Đảm bảo chất lượng : Quy trình chứng nhận bao gồm kiểm tra và đánh giá nghiêm ngặt hiệu suất của sản phẩm, đảm bảo rằng ốc vít đáp ứng các tiêu chuẩn chất lượng và thông số kỹ thuật cao nhất.
 4. Tiếp cận thị trường : Đánh dấu CE là yêu cầu bắt buộc để bán ốc vít tại thị trường Châu Âu. Nếu không có chứng nhận này, các nhà sản xuất có thể phải đối mặt với các rào cản gia nhập và hạn chế tiếp cận thị trường EEA sinh lợi.

Chứng nhận đánh dấu CE cho các sản phẩm đai ốc và bu lông

Các nhà sản xuất đai ốc, bu lông và ốc vít khác phải có chứng nhận CE Marking để chứng minh rằng sản phẩm của họ tuân thủ các tiêu chuẩn hài hòa có liên quan của Châu Âu. Các tiêu chuẩn này quy định các yêu cầu kỹ thuật mà ốc vít phải đáp ứng để được bán và sử dụng trong EEA.

Tiêu chuẩn hài hòa cho bu lông không tải trước: BS EN 15048-1

BS EN 15048-1 là tiêu chuẩn hài hòa cho bu lông không được nạp sẵn. Nó quy định các yêu cầu kỹ thuật về thiết kế, hiệu suất và thử nghiệm các bu lông không được tải trước được sử dụng trong các ứng dụng kết cấu.

Các khía cạnh chính của BS EN 15048-1

 • Thông số kỹ thuật sản phẩm : Tiêu chuẩn xác định các yêu cầu về kích thước, dung sai và thông số vật liệu cho bu lông không được tải trước.
 • Yêu cầu về hiệu suất : Nó phác thảo các tính chất cơ học, chẳng hạn như độ bền kéo, cường độ năng suất và độ giãn dài mà bu lông phải đáp ứng.
 • Phương pháp kiểm tra : BS EN 15048-1 cung cấp các phương pháp kiểm tra chi tiết để đánh giá hiệu suất của bu lông không được tải trước, bao gồm kiểm tra độ bền kéo, kiểm tra độ cứng và kiểm tra tải trọng nêm.
 • Kiểm soát chất lượng : Tiêu chuẩn quy định các yêu cầu đối với quy trình kiểm soát chất lượng, chẳng hạn như lấy mẫu và kiểm tra, để đảm bảo chất lượng sản phẩm nhất quán.

Tiêu chuẩn bu lông có thể nạp trước: EN 14399-1, EN 150482:2016

Bu lông có thể tải trước là thành phần quan trọng trong kỹ thuật kết cấu. EN 14399-1 là tiêu chuẩn hài hòa chi phối các yêu cầu về cơ học, kích thước và dung sai cũng như các thử nghiệm về độ an toàn và độ bền đối với các ốc vít có độ bền cao này.
EN 14399-1: Cụm bu lông kết cấu cường độ cao để gia tải trước

 • Phạm vi : Tiêu chuẩn này bao gồm các yêu cầu kỹ thuật đối với cụm bu lông kết cấu cường độ cao dùng để gia tải trước, bao gồm bu lông, đai ốc và vòng đệm.
 • Yêu cầu về vật liệu : Nó chỉ định thành phần vật liệu và tính chất cơ học cần thiết cho bu lông, đai ốc và vòng đệm.
 • Yêu cầu về kích thước và dung sai : EN 14399-1 xác định dung sai kích thước và thông số kỹ thuật ren cho từng bộ phận của cụm bu lông.
 • Kiểm tra hiệu suất : Tiêu chuẩn đưa ra các thử nghiệm khác nhau, chẳng hạn như thử nghiệm độ bền kéo, thử nghiệm tải bằng chứng và thử nghiệm tải nêm, để đảm bảo các cụm đáp ứng các tiêu chí hiệu suất cần thiết.

EN 150482:2016: Cụm bu lông kết cấu cường độ cao không tải trước

 • Phạm vi : Tiêu chuẩn này bao gồm các yêu cầu kỹ thuật đối với cụm bu lông kết cấu cường độ cao không tải trước, bao gồm bu lông, đai ốc và vòng đệm.
 • Tính chất cơ học và vật liệu : Nó chỉ định thành phần vật liệu và tính chất cơ học cần thiết cho các bộ phận của cụm bu lông.
 • Yêu cầu về kích thước và dung sai : EN 150482:2016 xác định dung sai kích thước và thông số kỹ thuật ren cho bu lông, đai ốc và vòng đệm.
 • Kiểm tra hiệu suất : Tiêu chuẩn đưa ra các thử nghiệm khác nhau, chẳng hạn như kiểm tra độ bền kéo, kiểm tra độ cứng và kiểm tra tải nêm, để đảm bảo các cụm đáp ứng các tiêu chí hiệu suất cần thiết.

GCDRI: Nhà cung cấp Chứng nhận Đánh dấu CE cho Bu lông và Ốc vít

GCDRI (Kiểm tra nhanh bộ phận tuân thủ toàn cầu) là nhà cung cấp hàng đầu các dịch vụ chứng nhận CE Marking cho ốc vít, bao gồm bu lông, ốc vít, đai ốc và vòng đệm. Với đội ngũ chuyên gia giàu kinh nghiệm và cơ sở thử nghiệm hiện đại, GCDRI giúp các nhà sản xuất vượt qua bối cảnh pháp lý phức tạp và đạt được các chứng nhận cần thiết để bán sản phẩm của họ tại thị trường EEA.

Dịch vụ đăng ký CE trọn gói.

GCDRI cung cấp một loạt các dịch vụ để hỗ trợ các nhà sản xuất trong suốt quá trình chứng nhận CE Marking:

 1. Đánh giá sản phẩm : Các chuyên gia của chúng tôi tiến hành đánh giá kỹ lưỡng các sản phẩm dây buộc để xác định các tiêu chuẩn hài hòa hiện hành và các yêu cầu quy định.
 2. Thử nghiệm và Xác minh : Chúng tôi thực hiện nhiều thử nghiệm và kiểm tra khác nhau trong các phòng thí nghiệm được công nhận của mình để xác minh sự tuân thủ của sản phẩm với các tiêu chuẩn liên quan. Các thử nghiệm này có thể bao gồm kiểm tra độ bền kéo, kiểm tra độ cứng, kiểm tra kích thước, v.v.
 3. Tài liệu và Chứng nhận : Sau khi xác minh thành công, GCDRI cấp các tài liệu cần thiết và chứng chỉ CE Marking, cho phép các nhà sản xuất tiếp thị hợp pháp sản phẩm của họ trong EEA.
 4. Hỗ trợ liên tục : GCDRI cung cấp hỗ trợ và hướng dẫn liên tục để đảm bảo nhà sản xuất duy trì sự tuân thủ mọi cập nhật hoặc thay đổi trong quy định hoặc tiêu chuẩn.

Gọi ngay:

Hotline0904889859

Chuyên môn và kinh nghiệm

GCDRI có thành tích đã được chứng minh trong việc hỗ trợ các nhà sản xuất đạt được chứng nhận CE Marking cho nhiều loại ốc vít khác nhau, bao gồm:
- Bu lông kết cấu cường độ cao
- Bu lông không tải trước
- Bu lông có thể tải trước
- Các loại hạt và vòng đệm
- Bu lông neo
- Neo xây dựng

Đội ngũ chuyên gia của chúng tôi có kiến thức sâu rộng về các tiêu chuẩn hài hòa, chẳng hạn như BS EN 15048-1, EN 14399-1 và EN 150482:2016, cũng như Quy định về Sản phẩm Xây dựng (CPR) và các chỉ thị liên quan khác.

EN 14399 Bu lông, đai ốc và vòng đệm cường độ cao

EN 14399 là một loạt các tiêu chuẩn Châu Âu quy định các yêu cầu kỹ thuật đối với các cụm bu lông kết cấu cường độ cao để gia tải trước. Các tiêu chuẩn này rất cần thiết để đảm bảo sự an toàn và hiệu suất của các kết nối kết cấu quan trọng trong các dự án xây dựng.

EN 14399-1: Yêu cầu chung

EN 14399-1 là tiêu chuẩn chính trong bộ tiêu chuẩn này, bao gồm các yêu cầu chung đối với các cụm bu lông kết cấu cường độ cao để gia tải trước. Nó xác định thành phần vật liệu, tính chất cơ học, dung sai kích thước và các yêu cầu thử nghiệm đối với bu lông, đai ốc và vòng đệm.

Tiêu chuẩn đảm bảo rằng các thành phần này có thể chịu được lực kéo cao và yêu cầu tải trước trong các ứng dụng kết cấu, chẳng hạn như cầu, tòa nhà và các công trình kỹ thuật dân dụng khác.

EN 14399-2 đến EN 14399-10: Yêu cầu cụ thể

Dòng EN 14399 bao gồm một số bộ phận bổ sung đáp ứng các yêu cầu cụ thể cho nhiều loại tổ hợp bu lông kết cấu cường độ cao khác nhau:

 • EN 14399-2 : Kiểm tra tính phù hợp của cụm lắp ráp
 • EN 14399-3 : Hệ thống HR - Cụm bu lông và đai ốc lục giác
 • EN 14399-4 : Hệ thống HV - Cụm bu lông và đai ốc lục giác
 • EN 14399-5 : Vòng đệm trơn
 • EN 14399-6 : Vòng đệm vát phẳng
 • EN 14399-7 : Hệ thống HR - Cụm bu lông và đai ốc chìm
 • EN 14399-8 : Hệ thống HV - Cụm bu lông và đai ốc chìm
 • EN 14399-9 : Hệ thống HR - Cụm bu lông và đai ốc hình lục giác có chuôi thắt lưng
 • EN 14399-10 : Hệ thống HV - Cụm bu lông và đai ốc lục giác có chuôi thắt lưng

Mỗi phần của bộ tiêu chuẩn EN 14399 cung cấp các yêu cầu chi tiết cho các loại cụm bu lông kết cấu cụ thể, đảm bảo tính nhất quán về hiệu suất và độ an toàn trên các ứng dụng khác nhau.

Các quy định và ốc vít về CPR của sản phẩm xây dựng của EU

Quy định về Sản phẩm Xây dựng (CPR) là khung pháp lý quan trọng trong Liên minh Châu Âu nhằm đảm bảo độ tin cậy và an toàn của các sản phẩm xây dựng, bao gồm các ốc vít như bu lông, đai ốc và vòng đệm. Theo CPR, các nhà sản xuất phải công bố các đặc tính hiệu suất của sản phẩm của họ thông qua Dấu CE để chứng minh sự tuân thủ các tiêu chuẩn hài hòa có liên quan.

Tầm quan trọng của việc tuân thủ CPR đối với Chốt

Việc tuân thủ CPR là điều cần thiết đối với các nhà sản xuất dây buộc muốn tiếp thị sản phẩm của họ ở EEA. Bằng cách gắn Dấu CE, các nhà sản xuất tuyên bố rằng sản phẩm của họ đáp ứng các yêu cầu hiệu suất thiết yếu liên quan đến độ bền và độ ổn định cơ học, an toàn cháy nổ và các đặc tính liên quan khác.
Chốt đóng một vai trò quan trọng trong tính toàn vẹn cấu trúc của các tòa nhà và cơ sở hạ tầng, làm cho hiệu suất và độ tin cậy của chúng trở nên quan trọng để đảm bảo an toàn cho các dự án xây dựng. Việc tuân thủ CPR giúp tiêu chuẩn hóa chất lượng và hiệu suất của ốc vít, mang lại sự đảm bảo cho các nhà xây dựng, kỹ sư và cơ quan quản lý.

CE Bu lông ốc vít
 

Đánh dấu CE và Tuyên bố Hiệu suất (DoP)

Để tuân thủ CPR, các nhà sản xuất dây buộc phải tạo Tuyên bố về Hiệu suất (DoP) cho sản phẩm của họ, nêu rõ các đặc tính hiệu suất chính và kết quả thử nghiệm. DoP đóng vai trò như một tuyên bố chính thức rằng các sản phẩm đáp ứng các yêu cầu cần thiết và cho phép các nhà sản xuất dán Dấu CE để bán hợp pháp trong EEA.
Bằng cách cấp DoP và dán Dấu CE, các nhà sản xuất chịu trách nhiệm về hiệu suất của sản phẩm của họ và cung cấp sự minh bạch cho khách hàng cũng như cơ quan quản lý về các đặc tính thiết yếu của ốc vít.

Thực thi và giám sát thị trường

Các Quốc gia Thành viên EU có trách nhiệm thực thi các quy định CPR và tiến hành các hoạt động giám sát thị trường để đảm bảo rằng các sản phẩm xây dựng, bao gồm cả ốc vít, tuân thủ các tiêu chuẩn bắt buộc. Các sản phẩm không tuân thủ có thể bị loại khỏi thị trường và nhà sản xuất có thể phải đối mặt với các hình phạt nếu không đáp ứng các nghĩa vụ pháp lý.
Cơ quan giám sát thị trường đóng một vai trò quan trọng trong việc giám sát việc tuân thủ các yêu cầu CPR của ốc vít, tiến hành thanh tra, kiểm tra và kiểm toán để xác minh tính chính xác của các tuyên bố về Dấu CE và DoP. Việc giám sát này giúp duy trì tính liêm chính của ngành xây dựng và bảo vệ lợi ích của người tiêu dùng và các bên liên quan.

Đánh dấu CE cho Chốt: Đảm bảo tuân thủ

Dấu CE là dấu hiệu tuân thủ bắt buộc đối với các sản phẩm được bán trong Khu vực Kinh tế Châu Âu (EEA), cho thấy sự tuân thủ các yêu cầu thiết yếu về sức khỏe, an toàn và bảo vệ môi trường. Đối với các ốc vít như bu lông, đai ốc và vòng đệm, việc đạt được chứng nhận CE Marking là điều cần thiết để chứng minh sự tuân thủ các tiêu chuẩn hài hòa và nghĩa vụ pháp lý.

Dấu CE sao vàng - xanh

Yêu cầu pháp lý đối với dấu CE

Để dán Dấu CE trên ốc vít, nhà sản xuất phải tuân theo một loạt các bước để đảm bảo tuân thủ các chỉ thị và tiêu chuẩn hiện hành:

1.    Xác định các chỉ thị áp dụng : Xác định những chỉ thị nào của EU áp dụng cho loại dây buộc cụ thể đang được sản xuất, chẳng hạn như Quy định về sản phẩm xây dựng (CPR) hoặc Chỉ thị về máy móc.

2.    Đánh giá sự phù hợp : Tiến hành đánh giá sự phù hợp để xác minh rằng các dây buộc đáp ứng các yêu cầu thiết yếu của các chỉ thị liên quan. Điều này có thể liên quan đến việc kiểm tra, xem xét tài liệu và các thủ tục kiểm soát chất lượng.

3.    Biên soạn tài liệu kỹ thuật : Chuẩn bị tài liệu kỹ thuật chứng minh cách các ốc vít tuân thủ các tiêu chuẩn hài hòa hiện hành, bao gồm báo cáo thử nghiệm, thông số kỹ thuật thiết kế và đánh giá rủi ro.

4.    Dán Dấu CE : Sau khi xác nhận việc tuân thủ, hãy dán Dấu CE trên ốc vít, cùng với các thông tin cần thiết khác, chẳng hạn như thông tin nhận dạng của nhà sản xuất và số cơ quan được thông báo (nếu có).

Lợi ích của việc đánh dấu CE đối với các nhà sản xuất dây buộc

Việc đạt được chứng nhận CE Marking cho ốc vít mang lại một số lợi thế cho nhà sản xuất:

•    Tiếp cận thị trường : Dấu CE cho phép các sản phẩm dây buộc được tiếp thị và bán tự do trên toàn EEA, loại bỏ các rào cản thương mại trong một thị trường duy nhất.

•    Tuân thủ pháp luật : Đảm bảo tuân thủ các tiêu chuẩn và chỉ thị hài hòa giúp nhà sản xuất đáp ứng các yêu cầu pháp lý và tránh các hình phạt có thể xảy ra nếu không tuân thủ.

•    Danh tiếng được nâng cao : Dấu CE báo hiệu cho khách hàng, đối tác và cơ quan quản lý rằng ốc vít đáp ứng các tiêu chuẩn chất lượng và an toàn cao, nâng cao danh tiếng của nhà sản xuất.

•    Lợi thế cạnh tranh : Việc có chứng nhận Dấu CE có thể tạo sự khác biệt cho các sản phẩm dây buộc trên thị trường, thể hiện cam kết về sự xuất sắc và tuân thủ quy định.

Bằng cách làm theo các bước cần thiết để có được chứng nhận CE Marking, các nhà sản xuất dây buộc có thể tiếp cận các thị trường mới, tạo dựng niềm tin với khách hàng và thể hiện cam kết của họ đối với chất lượng và an toàn sản phẩm.

Vai trò của Tiêu chuẩn trong Đánh dấu CE cho Chốt

Các tiêu chuẩn đóng một vai trò quan trọng trong quy trình Đánh dấu CE cho ốc vít, cung cấp các thông số kỹ thuật, phương pháp thử nghiệm và yêu cầu về hiệu suất mà nhà sản xuất phải tuân thủ để đạt được sự tuân thủ. Các tiêu chuẩn hài hòa, chẳng hạn như các tiêu chuẩn được phát triển bởi CEN (Ủy ban Tiêu chuẩn Châu Âu) và CENELEC (Ủy ban Tiêu chuẩn Kỹ thuật Điện Châu Âu), giúp đảm bảo tính đồng nhất và an toàn của các sản phẩm dây buộc trên thị trường EEA.

Tầm quan trọng của tiêu chuẩn hài hòa

Các tiêu chuẩn hài hòa được phát triển bởi các cơ quan tiêu chuẩn hóa được công nhận phối hợp với các chuyên gia trong ngành, cơ quan quản lý và các bên liên quan khác. Các tiêu chuẩn này xác định các yêu cầu thiết yếu mà ốc vít phải đáp ứng để đảm bảo an toàn, độ tin cậy và khả năng tương thích với các sản phẩm xây dựng khác.

Bằng cách tuân thủ các tiêu chuẩn hài hòa, các nhà sản xuất dây buộc có thể hưởng lợi từ:

•    Rõ ràng và nhất quán : Các tiêu chuẩn hài hòa cung cấp hướng dẫn rõ ràng về yêu cầu sản phẩm, quy trình thử nghiệm và tiêu chí hiệu suất, thúc đẩy tính nhất quán trong quy trình sản xuất và đánh giá.

•    Giả định về sự phù hợp : Việc tuân thủ các tiêu chuẩn hài hòa sẽ tạo ra giả định về sự phù hợp với các chỉ thị liên quan của EU, đơn giản hóa quy trình Đánh dấu CE cho các nhà sản xuất.

•    Được thị trường chấp nhận : Các sản phẩm tuân thủ các tiêu chuẩn hài hòa có nhiều khả năng được chấp nhận hơn ở thị trường EEA vì chúng thể hiện sự tuân thủ các tiêu chuẩn được công nhận của ngành.

Tuân thủ nhiều tiêu chuẩn

Các nhà sản xuất dây buộc có thể cần phải tuân thủ nhiều tiêu chuẩn tùy thuộc vào loại sản phẩm và mục đích sử dụng. Ví dụ, bu lông kết cấu có thể cần phải đáp ứng cả tiêu chuẩn chung về chốt và tiêu chuẩn lắp ráp bu lông kết cấu cụ thể để đảm bảo hiệu suất trong các ứng dụng xây dựng.

Điều quan trọng là các nhà sản xuất phải luôn cập nhật thông tin về các bản cập nhật và sửa đổi các tiêu chuẩn liên quan, vì những thay đổi trong yêu cầu có thể ảnh hưởng đến việc tuân thủ sản phẩm và sự chấp nhận của thị trường. Việc tham gia với các cơ quan tiêu chuẩn hóa, hiệp hội ngành và cơ quan chứng nhận có thể giúp các nhà sản xuất điều hướng bối cảnh phức tạp của các tiêu chuẩn và quy định quản lý ốc vít.

Phần kết luận

Tóm lại, chứng nhận CE Marking là một yêu cầu quan trọng đối với các nhà sản xuất dây buộc muốn bán sản phẩm của họ trong Khu vực Kinh tế Châu Âu. Bằng cách tuân thủ các tiêu chuẩn hài hòa, chẳng hạn như BS EN 15048-1, EN 14399-1 và EN 150482:2016, các nhà sản xuất có thể đảm bảo sự an toàn, hiệu suất và chất lượng của ốc vít, tiếp cận thị trường cạnh tranh đồng thời đáp ứng các nghĩa vụ pháp lý.

GCDRI đóng vai trò là đối tác đáng tin cậy cho các nhà sản xuất dây buộc đang tìm kiếm chứng nhận CE Marking, cung cấp các dịch vụ toàn diện để hỗ trợ việc tuân thủ các tiêu chuẩn và chỉ thị liên quan. Với kiến thức chuyên môn về bu lông, đai ốc, vòng đệm có độ bền cao và các bộ phận buộc chặt khác, GCDRI giúp các nhà sản xuất điều hướng quy trình chứng nhận và duy trì sự tuân thủ quy định.

Bằng cách hiểu rõ vai trò của các tiêu chuẩn, lợi ích của Dấu CE và tầm quan trọng của việc tuân thủ CPR, các nhà sản xuất dây buộc có thể nâng cao sự hiện diện của họ trên thị trường, tạo dựng niềm tin của khách hàng và thể hiện cam kết về sự xuất sắc của sản phẩm. Thông qua việc liên tục tuân thủ các tiêu chuẩn và quy định, nhà sản xuất có thể duy trì tính toàn vẹn và an toàn của ốc vít trong các dự án xây dựng, góp phần nâng cao chất lượng và độ tin cậy tổng thể của môi trường xây dựng ở EEA và hơn thế nữa.

Leave a comment

Your email address will not be published. Required fields are marked *