DỰ ÁN CE MARKING - CÔNG TY CỔ PHẦN SẢN XUẤT VÀ THƯƠNG MẠI SHOME VIỆT NAM

Thông tin dự án

  • Khách hàng:SHOME VIỆT NAM
  • Ngày:Th03 24, 2024
  • Chứng nhận: CE Marking
  • Địa điểm: Hà Nội

DỰ ÁN CE MARKING - CÔNG TY CỔ PHẦN SẢN XUẤT VÀ THƯƠNG MẠI SHOME VIỆT NAM

VIỆN NGHIÊN CỨU PHÁT TRIỂN CHỨNG NHẬN TOÀN CẦU ( GCDRI ) ký hợp đồng tư vấn đăng ký chứng nhận CE MARKING với CÔNG TY CỔ PHẦN SẢN XUẤT VÀ THƯƠNG MẠI SHOME VIỆT NAM.

Thông tin:

Tổ chức chứng nhận: ECM

Sản phẩm: Ốc vít

Chứng nhận: CE MARKING

Mã số chứng nhận: 6Pv240324.STMUS24  

Ngày cấp: 24/03/2024

Ngày hết hạn: 23/03/2029

Xác minh chứng nhận: http://cogente.entecerma.it/it/verificacertificato.aspx

Mẫu Chứng Nhận CE Marking ECM