DỰ ÁN FDA - CÔNG TY TNHH MTV VIET SUN BIRDNEST

Thông tin dự án

  • Khách hàng:CÔNG TY TNHH MTV VIET SUN BIRDNEST
  • Ngày:Th10 24, 2023
  • Chứng nhận: FDA
  • Địa điểm: An Giang

DỰ ÁN FDA - CÔNG TY TNHH MTV VIET SUN BIRDNEST

VIỆN NGHIÊN CỨU PHÁT TRIỂN CHỨNG NHẬN TOÀN CẦU ( GCDRI ) ký hợp đồng tư vấn đăng ký chứng nhận FDA với CÔNG TY TNHH MTV VIET SUN BIRDNEST.

Thông tin:

Đơn vị tư vấn: GCDRI

Sản phẩm: Nước yến, tổ yến, yến sào

Chứng nhận: FDA

U.S. FDA Food Facility Registration Number: 17888645116

Ngày cấp: 24/10/2023

Ngày hết hạn: 24/10/2024

Xác minh chứng nhận: http://fda.gov

FDA VietSun
 

Leave a comment

Your email address will not be published. Required fields are marked *