Công bố hợp quy là gì? Dịch vụ và hướng dẫn quy trình công bố

Công bố hợp quy là gì? Dịch vụ và hướng dẫn quy trình công bố

Để tiết kiệm thời gian và công sức, nhiều doanh nghiệp lựa chọn sử dụng dịch vụ hỗ trợ công bố hợp quy của các tổ chức chuyên nghiệp. Các dịch vụ này bao gồm tư vấn, kiểm tra, đánh giá và xác nhận sự tuân thủ các yêu cầu cần thiết để sản phẩm/dịch vụ được công bố hợp quy

  • avatar GCDRI
  • Th07 03, 2024
Phân biệt sự khác nhau giữa Hợp Chuẩn và Hợp Quy, tại sao doanh nghiệp lại cần?

Phân biệt sự khác nhau giữa Hợp Chuẩn và Hợp Quy, tại sao doanh nghiệp lại cần?

phân tích chi tiết giữa hai khái niệm hợp chuẩn và hợp quy, sự khác biệt giữa chúng và vì sao doanh nghiệp cần phải thực hiện chúng. Hy vọng rằng bài viết này đã giúp bạn hiểu rõ hơn về tầm quan trọng của việc tuân thủ các tiêu chuẩn và quy định, không chỉ để bảo vệ người tiêu dùng mà còn để nâng cao uy tín và phát triển bền vững cho doanh nghiệp.

  • avatar GCDRI
  • Th07 03, 2024