Đào tạo ISO 9001: Đối tượng & nội dung khóa đào tạo
 • Th07 12, 2024
 • GCDRI BTV by GCDRI BTV

Khóa đào tạo ISO 9001 là một chương trình học giúp doanh nghiệp thiết lập và duy trì một hệ thống quản lý chất lượng hiệu quả. Vậy khóa đào tạo này mang đến những lợi ích gì cho doanh nghiệp khi đăng ký tham gia? Cùng GCDRI tìm hiểu thêm về ISO 9001 và khám phá thêm những cơ hội phát triển cho doanh nghiệp trong bài viết dưới đây nhé!

1. Khóa đào tạo ISO 9001 là gì?

ISO 9001 là tiêu chuẩn quốc tế về hệ thống quản lý chất lượng. Tiêu chuẩn này cung cấp khung kiến thức và các hướng dẫn cho các doanh nghiệp để tạo ra một hệ thống quản lý chất lượng hiệu quả. Từ đó giúp doanh nghiệp cải thiện sự hài lòng của khách hàng, tăng hiệu suất và hiệu quả của tổ chức.
Thông qua đó, khóa đào tạo ISO 9001 là một chương trình học tập được thiết kế nhằm trang bị kiến thức, kỹ năng và công cụ cần thiết để doanh nghiệp. Khi đó, doanh nghiệp sẽ áp dụng những điều này để xây dựng hệ thống quản lý chất lượng cho riêng mình. Hệ thống này sẽ đem đến nhiều lợi ích to lớn như: 

 • Tăng sự hài lòng của khách hàng: Bằng cách sử dụng hệ thống quản lý chất lượng theo ISO 9001. Doanh nghiệp có thể cung cấp sản phẩm và dịch vụ chất lượng cao, từ đó nâng cao vị thế cạnh tranh và chiếm được lòng tin của khách hàng. 

 • Cải thiện hiệu suất: Hệ thống quản lý chất lượng được xây dựng dựa trên ISO 9001 giúp các tổ chức xác định và quản lý các quy trình, giảm lãng phí, nâng cao hiệu quả và hiệu quả hoạt động 

 • Giảm thiểu rủi ro: Mặt khác, ISO 9001 giúp các tổ chức xác định và kiểm soát các rủi ro tiềm ẩn trong hoạt động, giảm thiểu tổn thất và đảm bảo sự hoạt động hiệu quả và ổn định.

 • Cải thiện giao tiếp và hợp tác: Cuối cùng, hệ thống quản lý chất lượng được xây dựng theo ISO 9001 giúp tạo điều kiện cho sự giao tiếp và hợp tác hiệu quả hơn giữa các bộ phận trong tổ chức.

dao-tao-iso-9001-1
ISO 9001 là tiêu chuẩn quốc tế về hệ thống quản lý chất lượng 

2. Ai có thể tham gia khóa đào tạo ISO 9001?

Khóa đào tạo ISO 9001 được thiết kế để phù hợp với nhiều đối tượng khác nhau trong tổ chức, từ ban lãnh đạo cao cấp đến nhân viên các phòng ban. Việc xác định đúng đối tượng tham gia sẽ góp phần tối ưu hóa hiệu quả của chương trình đào tạo. Các đối tượng nên tham gia khóa đào tạo chứng nhận ISO 9001 bao gồm:

 • Ban lãnh đạo, giám đốc và quản lý cấp cao.

 • Trưởng bộ phận, nhân viên trong bộ phận kiểm định chất lượng trong công ty.

 • Các nhân muốn làm việc trong các bộ phận đánh giá chất lượng nội bộ.

 • Sinh viên năm cuối và các cá nhân phụ trách hệ thống quản lý chất lượng nội bộ.

dao-tao-iso-9001-2
Khóa đào tạo ISO 9001 được thiết kế để phù hợp với nhiều đối tượng khác nhau

3. Mục tiêu của khóa học quản lý chất lượng ISO

Khóa học quản lý chất lượng ISO 9001 được xây dựng với những mục tiêu cụ thể, nhằm đảm bảo học viên không chỉ nắm vững kiến thức mà còn có thể áp dụng hiệu quả vào thực tế công việc. Cụ thể, các mục tiêu chính của khóa học bao gồm:

 • Nâng cao nhận thức về quản lý chất lượng

Mục tiêu đầu tiên của khóa học ISO 9001 là giúp học viên hiểu rõ tầm quan trọng của quản lý chất lượng trong bối cảnh kinh doanh hiện đại. Các học viên tham gia khóa học sẽ được trang bị kiến thức về lịch sử phát triển của quản lý chất lượng, các nguyên tắc cơ bản và lợi ích của việc áp dụng hệ thống quản lý chất lượng theo tiêu chuẩn quốc tế.

 • Hiểu rõ cấu trúc và yêu cầu của ISO 9001

Tiêu chuẩn ISO 9001 có cấu trúc phức tạp với nhiều điều khoản và yêu cầu. Do đó, khóa học nhằm giúp học viên nắm vững cấu trúc này, hiểu đúng ý nghĩa của từng điều khoản và biết cách diễn giải chúng trong bối cảnh tổ chức của mình. Điều này đặc biệt quan trọng khi xem xét sự thay đổi giữa các phiên bản của tiêu chuẩn.

 • Phát triển kỹ năng xây dựng và triển khai hệ thống

Bên cạnh kiến thức lý thuyết, học viên trong khóa đào tạo cũng sẽ được trang bị kỹ năng thực hành thông qua các case study thực tế. Điều này sẽ giúp các học viên có đủ kỹ năng để tham gia vào quá trình xây dựng và triển khai hệ thống quản lý chất lượng trong doanh nghiệp.

 • Đào tạo về đánh giá và cải tiến liên tục

Mặt khác, tiêu chuẩn ISO luôn yêu cầu doanh nghiệp liên tục cải tiến để tối ưu hóa quy trình sản xuất của mình. Vì vậy, khóa học sẽ trang bị cho học viên phương pháp đánh giá hiệu quả hệ thống, cách thức thu thập và phân tích dữ liệu, kỹ thuật giải quyết vấn đề và đưa ra hành động khắc phục, phòng ngừa.

 • Chuẩn bị cho quá trình chứng nhận 

Cuối cùng, đối với nhiều tổ chức, việc được chứng nhận ISO 9001 là mục tiêu quan trọng để có thể tham gia vào các thị trường nước ngoài. Do đó, khóa đào tạo ISO 9001 cũng sẽ cung cấp cho học viên thêm thông tin về quy trình chứng nhận, cách chuẩn bị hồ sơ, tài liệu và những lưu ý khi tiếp đón đoàn đánh giá bên ngoài.

dao-tao-iso-9001-3
Khóa đào tạo ISO 9001 đảm bảo học viên nắm vững kiến thức mà còn có thể áp dụng vào thực tế

4. Nội dung cơ bản của khóa học ISO 9001:2015

Khóa đào tạo ISO 9001:2015 được thiết kế với nội dung toàn diện, bao quát mọi khía cạnh của tiêu chuẩn, từ lý thuyết đến thực hành. Chương trình đào tạo thường được chia thành nhiều phần, mỗi phần tập trung vào một chủ đề cụ thể. Dưới đây, chúng ta sẽ đi sâu vào từng phần của nội dung khóa học.

4.1 Phần 1: Sự thay đổi ISO 9001:2015

Nội dung phần này giới thiệu về quá trình hình thành và phát triển của bộ tiêu chuẩn ISO 9000, đặc biệt là ISO 9001. Học viên sẽ được tìm hiểu về các phiên bản trước đó như ISO 9001:1994, 2000, 2008 và những thay đổi chính qua từng lần cập nhật. Cụ thể, nội dung học phần bao gồm:

 • Lịch sử phát triển của hệ thống quản lý chất lượng theo tiêu chuẩn ISO 9001.

 • Mô hình hệ thống quản lý tiếp cận theo các yêu cầu của ISO 9001.

 • Các nội dung và cấu trúc chính của ISO 9001.

 • Các nguyên tắc quản lý chất lượng theo mô hình P-D-C-A.

 • Hệ thống tài liệu tham khảo và hỏi đáp, thảo luận.

dao-tao-iso-9001-4
Phần 1 sẽ giới thiệu cho học viên về quá trình hình thành và phát triển của bộ tiêu chuẩn ISO

4.2 Phần 2: Phân tích chi tiết các yêu cầu

Khóa đào tạo ISO 9001:2015 áp dụng cấu trúc cấp cao là khuôn khổ chung cho tất cả các tiêu chuẩn hệ thống quản lý của ISO. Do đó, học viên sẽ từng bước tìm hiểu chi tiết các yêu cầu của ISO. Cụ thể, khóa học sẽ tập trung vào các điều khoản chi tiết sau: 
Bối cảnh của tổ chức (Điều khoản 4): Hướng dẫn cách xác định các vấn đề nội bộ và bên ngoài ảnh hưởng đến tổ chức. Đồng thời giúp nhân viên hiểu nhu cầu và mong đợi của các bên liên quan cùng phương pháp xác định phạm vi áp dụng hệ thống quản lý chất lượng.

 • Sự lãnh đạo (Điều khoản 5): Phần này tập trung vào vai trò của lãnh đạo cao nhất trong việc thúc đẩy hệ thống quản lý chất lượng. Điều 5 bao gồm cam kết của lãnh đạo, việc thiết lập chính sách chất lượng, và phân công trách nhiệm, quyền hạn trong tổ chức.

 • Hoạch định (Điều khoản 6): Giúp học viên định hình rủi ro và cơ hội, thiết lập mục tiêu chất lượng và lập kế hoạch để đạt được chúng. Học viên cũng sẽ hiểu về cách quản lý sự thay đổi trong hệ thống và cách đánh giá hiệu quả của kế hoạch.
  Các điều khoản bổ trợ khác: Bên cạnh 3 điều khoản chính trên, khóa đào tạo cũng sẽ cung cấp các nguồn lực cần thiết để giúp các học viên thiết lập, thực hiện, duy trì và cải tiến hệ thống quản lý chất lượng.

 • Hoạch định và kiểm soát hoạt động (Điều khoản 8): Giúp các học viên xác định, thực hiện và kiểm soát các quá trình cần thiết để đáp ứng các yêu cầu đối với sản phẩm và dịch vụ.

 • Theo dõi, đo lường, phân tích và đánh giá (Điều khoản 9): Thiết lập các phương pháp để theo dõi, đo lường, phân tích và đánh giá hiệu quả của hệ thống quản lý chất lượng.
  Cải tiến liên tục (Điều khoản 10): Tìm kiếm cơ hội để cải tiến liên tục hệ thống quản lý chất lượng.

dao-tao-iso-9001-5
Phần 2 sẽ bao gồm các yêu cầu chính trong hệ thống ISO 

4.3 Phần 3: Xây dựng quy trình đào tạo theo tiêu chuẩn ISO

Trước khi xây dựng bất kỳ chương trình đào tạo nào, việc xác định rõ nhu cầu của tổ chức là cực kỳ quan trọng. Học viên sẽ được hướng dẫn cách phân tích nhu cầu đào tạo, xác định đối tượng học viên, và thiết kế chương trình phù hợp. Thông thường, một quy trình đào tạo ISO 9001 sẽ bao gồm các nội chính sau: 

 • Nhận diện, đánh giá, kiểm soát rủi ro theo hệ thống ISO 9001.

 • Giới thiệu các công cụ hỗ trợ giúp phân tích rủi ro và cơ hội

 • Các phân tích cải tiến dựa trên kết quả thực hiện.

 • Giới thiệu các chương trình hành động chuyển đổi theo các tiêu chuẩn mới.

 • Hướng dẫn xây dựng hệ thống quản lý các quy trình, thủ tục,.. theo ISO.

 • Giới thiệu các bước soạn thảo và vận hành hệ thống ISO trong thực tế.

 • Giới thiệu các nguyên tắc cần lưu ý khi soạn thảo quy trình ISO.

 • Giới thiệu các cấu trúc tài liệu của hệ thống ISO.

 • Chia sẻ, thảo luận những lưu ý khi xây dựng và áp dụng hệ thống ISO.

dao-tao-iso-9001-6
Phần 3 sẽ bao gồm các quy trình đào tạo theo tiêu chuẩn ISO

4.4 Phần 4: Bài tập kiểm tra

Cuối cùng, sau khi hoàn thành tất cả các bài học, các học viên sẽ phải làm bài tập cuối kỳ để hệ thống lại kiến thức của mình. Trong đó, các bài kiểm tra lý thuyết sẽ giúp học viên củng cố kiến thức đã học thông qua việc áp dụng vào các tình huống thực tế. Các bài tập lý thuyết cũng sẽ giúp học viên rèn luyện kỹ năng phân tích, giải quyết vấn đề, và đưa ra các giải pháp phù hợp với từng tình huống cụ thể.
Ngoài kiểm tra lý thuyết, bài tập thực hành cũng rất quan trọng để đảm bảo học viên có khả năng áp dụng kiến thức vào thực tế. Thông qua các case study, học viên sẽ dần hiểu hơn về hệ thống quản lý chất lượng theo ISO 9001, từ đó xây dựng được một hệ thống quản lý chất lượng hiệu quả cho doanh nghiệp của mình.

dao-tao-iso-9001-7
Phần 4 bao gồm các bài kiểm tra giúp học viên hệ thống lại kiến thức đã học 

5. Tham gia khóa đào tạo ISO 9001 có những lợi ích gì?

Việc tham gia khóa đào tạo ISO 9001 không chỉ giúp cá nhân nắm vững kiến thức về quản lý chất lượng mà còn mang lại nhiều lợi ích cho tổ chức và cộng đồng. Cụ thể, các lợi ích mà bạn có thể đạt được khi hoàn thành khóa học bao gồm: 
Sau khóa học, bạn sẽ có thể nắm bắt được các điều khoản tiêu chuẩn của hệ thống ISO, từ đó có thể tự triển khai và áp dụng vào chính doanh nghiệp của mình. 
Các giảng viên trong khóa học đều là những chuyên gia hàng đầu trong ngành với nhiều năm kinh nghiệm thực chiến. Do đó, bạn có thể học tập và sở hữu những kiến thức quản lý quý báu từ các chuyên gia, đồng thời cũng có thể mở rộng thêm những mối quan hệ hữu ích khác.
Việc tham gia khóa đào tạo này cũng giúp doanh nghiệp của bạn chuẩn bị tốt hơn cho quá trình chứng nhận ISO 9001. Từ đó mở rộng cơ hội kinh doanh trên thị trường quốc tế.
Việc áp dụng hệ thống quản lý chất lượng theo tiêu chuẩn ISO 9001 còn giúp doanh nghiệp của bạn hoạt động hiệu quả hơn mà còn tạo ra cơ sở vững chắc cho sự phát triển bền vững trong tương lai.

dao-tao-iso-9001-8
Sau khóa học, bạn sẽ có thể nắm bắt được các điều khoản tiêu chuẩn của hệ thống ISO

Như vậy, việc tham gia khóa đào tạo ISO 9001 không chỉ mang lại lợi ích cho cá nhân mà còn cho doanh nghiệp và cộng đồng. Nếu bạn cần tư vấn thêm về các vấn đề liên quan đến các tiêu chuẩn ISO thì hãy liên hệ ngay với GCDRI để được hỗ trợ nhé!
Thông tin liên hệ:

 • Địa chỉ trụ sở: TM27A, Tầng 3 - Tòa A1 Phương Đông GreenPark, Số 1 Đường Trần Thủ Độ , Phường Hoàng Liệt, Quận Hoàng Mai, TP. Hà Nội, Việt Nam.    

 • Website: https://gcdri.com/    

 • Hotline: 0904889859 - 0908060060    

 • E-mail: info@gmail.com

Chia sẻ: